top of page

Odgovor u decembru 2020

Ova galerija prikazuje izbor slika koje ističu rad partnera Kent Resilience Foruma tokom reagovanja na prekid saobraćaja nakon iznenadnog zatvaranja granice UK/EU u decembru 2020.

Slike su besplatne za korištenje, ali uvjerite se da ste naveli Kent Resilience Forum gdje je objavljen.

bottom of page