top of page

Nabavite odgovarajuće osiguranje

Mir uma  

Pobrinite se da imate  odgovarajući nivo osiguranja za vaš dom, imovinu ili posao će vam pružiti vrijedan mir, trebalo bi  dešava se neočekivano.

Provjerite da li vaša polisa pokriva sve što vam je potrebno da biste se oporavili u slučaju nužde.

Web stranica Udruženja britanskih osiguravača (ABI) ima korisne informacije o:

 

 

 

Također možete pronaći upute o:

  • pronalaženje brokera specijaliziranog za nekretnine koje je teško osigurati

​​

  • pronalaženje jeftinijeg osiguranja kuće preko Flood Rea ako se nalazite u području rizika od poplava.

Savjeti za osiguranje od poplava

Nacionalni forum o poplavama je dobrotvorna organizacija koja pruža podršku i savjete za stanovnike koji se možda bore da dobiju osiguranje domaćinstva koje pokriva poplave.

Posjetite web stranicu Nacionalnog foruma o poplavama.

bottom of page