top of page

Planiranje kontinuiteta poslovanja

Šta je kontinuitet poslovanja?

Kontinuitet poslovanja (BC) obuhvata planiranje i pripremu kako bi se osiguralo da organizacija može nastaviti s radom u slučaju ozbiljnih incidenata ili katastrofa i da je u stanju da se vrati u operativno stanje u razumno kratkom periodu.

Da li ste znali?

 

20% kompanija će pretrpjeti požar, poplavu, nestanak struje, terorizam, hardversku ili softversku katastrofu.

Od onih bez plana kontinuiteta poslovanja:

  • 80% će propasti za nešto više od godinu dana

  • 43% se neće ni ponovo otvoriti

  • 93% koji dožive značajan gubitak podataka ne posluju u roku od pet godina.

  • 90% preduzeća koja pretrpe potpuni gubitak kritičnog objekta i nemaju planove kontinuiteta poslovanja  prestati sa poslovanjem u roku od 2 godine.

  • Kompanija koja doživi prekid rada računara koji traje više od 10 dana nikada se neće u potpunosti finansijski oporaviti.

​​

Top  Savjeti

1

Rizik procijenite svoje poslovanje u odnosu na rizike vaše organizacije

2

Napravite plan kontinuiteta poslovanja

3

Testirajte svoj plan
bottom of page