top of page

Najbolji savjeti za pripremu

Brzi savjeti

'Meni se to nikada neće dogoditi.' To svi misle. Dok to ne uradi.


Bez obzira koliko ste oprezni, postoje neke stvari koje ne možete kontrolisati. Vanredna situacija  može teško pogoditi vas i vašu porodicu, ozbiljno oštetiti vaš dom ili ozbiljno naštetiti vašem poslovanju.


Ipak, postoje osnovni koraci koje možete poduzeti  sigurni da ste pravilno pripremljeni ako se desi hitan slučaj.

Top 5 savjeta  da vam pomognem da se pripremite za hitan slučaj:

1

Ti trebas  ovo prije hitnog slučaja  javlja. Provjerite dužinu i pokrivenost polise.

2

Ako živite u području rizika od poplava, čuvajte važne i dragocjene dokumente i fotografije gore

3

Imajte rezervnu kopiju

Napravite kopije važnih dokumenata, fotografija i drugih datoteka i sigurno ih napravite na mreži

4

Pogledajte rizike koji mogu uticati na vašu zajednicu

5

Imajte prijatelje za hitne slučajeve

Identifikujte jednog hitnog prijatelja koji živi u blizini i drugog koji živi dalje. 

bottom of page